Publikimi i statistikave mbi anketimin: “Vleresimi i Publikut mbi Menaxhimin e Mbetjeve ne Shqiperi”

//Publikimi i statistikave mbi anketimin: “Vleresimi i Publikut mbi Menaxhimin e Mbetjeve ne Shqiperi”