Monitorimi i zbatimit të legjislacionit kombëtar dhe moratoriumit mbi pyjet

//Monitorimi i zbatimit të legjislacionit kombëtar dhe moratoriumit mbi pyjet

Monitorimi i zbatimit të legjislacionit kombëtar dhe moratoriumit mbi pyjet

Ne datan 21 dhjetor u krye vizita e pare ne Gramsh dhe u moren kontakte dhe u bene takime me perfaqesues te bashkise Gramsh dhe te drejtorise pyjore Elbasan per zonen e Gramshit. U prezantua projekti jone dhe objektivat e tij. U mor informacion mbi situaten dhe gjendjen e pyjeve ne zonen e Gramshit. Ne data 24 dhe 25 dhjetor u be perseri takim ne qytetin e Gramshit dhe paskesaj u be nje monitorim ne terren per te pare dhe njohur me gjendjen konkrete te pyjeve dhe siperfaqet pyjore te zones ne Cogonj dhe luginen e Holtes.

2017-12-17T08:50:37+00:00 December 25th, 2016|