Dy dite monitorim i gjendjes se pyjeve ne Tomorrice, Lenie dhe Grabove, Gramsh

//Dy dite monitorim i gjendjes se pyjeve ne Tomorrice, Lenie dhe Grabove, Gramsh

Dy dite monitorim i gjendjes se pyjeve ne Tomorrice, Lenie dhe Grabove, Gramsh

U kryen vizita ne zona pyjore, u be vleresimi i gjendjes se tyre dhe fiksimi i saj ne menyre fotografike. U mblodhen te dhena mbi ceshtjen e demtimit te pyjeve fale prerjes ilegale te pemeve dhe problemeve me zbatimin e moratoriumit te pyjeve. U realizuan gjithashtu takime me banore te zonave te cilet u pyeten mbi opinionet e tyre mbi problemin. Gjithashtu u fotografuan raste te prerjes ilegale te drunjve ne pyje.

2017-12-03T15:06:03+00:00 January 22nd, 2017|