Kongresi Shkencor Nderkombetar mbi Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve

//Kongresi Shkencor Nderkombetar mbi Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve

Kongresi Shkencor Nderkombetar mbi Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve

Ne daten 25.11.2017, ne diten e trete te Kongresit Shkencor Nderkombetar mbi Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve, ne emer te Medalb Institut, u prezantua studimi me teme: “Vleresimi i publikut mbi menaxhimin e mbetjeve ne Shqiperi”.

Prezantimi u krye nga Z. Ani Ahmetaj, Drejtues i Departamentit Rinor te MedAlb Institut. Ai u ndoq me shume interes nga delegatet dhe te pranishmit ne Kongres.

2017-12-17T08:48:26+00:00 November 25th, 2017|