Kryefaqja

Kryefaqja
Kryefaqja 2017-12-02T19:43:54+00:00

Rreth MedAlb Institut

Organizata jone Instituti i Bimeve Medicinale te Shqiperise – MedAlb Institut eshte nje organizate kombetare, agromjedisore dhe jofitimprurese qe eshte themeluar me 31 korrik 2012 me vendim te grupit themelues te saj te perbere prej fermere, agromome, inxhiniere pyjesh, botaniste, ekonomiste, biologe, dhe realizon aktivitetin e saj ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise. Vizioni yne eshte qe MedAlb Institut te behet qendra me e rendesishme kerkimore, shkencore dhe aplikative ne Shqiperi lidhur me sektorin e bimeve medicinale si dhe me menaxhimin e qendrueshem  te burimeve te tjera natyrore si toka, ujrat dhe biodiversiteti, ne menyre qe te kontriboje sa me teper per nje bashkejetese te qendrueshme dhe harmonike midis njerezeve dhe natyres ne vendin tone.

Aktivitetet te reja

Kongresi Shkencor Nderkombetar mbi Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve

Ne daten 25.11.2017, ne diten e trete te Kongresit Shkencor Nderkombetar mbi Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve, ne emer te Medalb Institut, u prezantua studimi me teme: "Vleresimi i [...]

Aktivitet ne diten boterore e luftes kunder shkretetirizimit, thatesires dhe degradimit te tokave

Data 17 qershor eshte dita boterore e luftes kunder shkretetirizimit, thatesires dhe degradimit te tokave. Konventa e kombeve te bashkuara kunder shkretetirizimit, thatesires dhe degradimit te tokave, qe me [...]

Aktivitet Sensibilizues i MedAlb Institut per Diten Boterore te Mjedisit

Data 5 Qershor e cdo viti eshte vendosur te celebrohet si dita boterore e mjedisit. Gjate kesaj dite, ne te gjithe boten dhe prej te gjitheve:qytetare, ambientaliste, shkencetare, qeveritare, [...]

Aktivitet sensibilizues me rastin e dites boterore te tokes nga MedAlb Institut

Me rastin e dites boterore te tokes, 22 prillit, MedAlb Institut, ne bashkepunim edhe me drejtorine e shkolles “4 Deshmoret” te fshatit Drize, Gramsh, organizoi nje aktivitet sensibilizues ne [...]

Trajnim dyditor me teme: “Zjarret ne pyje dhe strategjite per parandalimin dhe menaxhimin e tyre”

Ne datat 30 dhe 31 mars 2017, ne kuader te projektit "Ndergjegjesimi i publikut krahas moratoriumit per mbrojtjen e pyjeve ne Shqiperi", MedAlb Institut realizoi ne Gramsh trajnimin dyditor [...]

Regjistrohuni ne listen e njoftimeve